herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Dane teleadresowe

I N F O R M A C J A Burmistrza Gminy Chojna dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych, o których mowa w art.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r., poz. 83), będących użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Gminy Chojna wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

Informacja o zmianie adresów e-mail

 

Urząd Miejski w Chojnie

74-500 Chojna

ul. Jagiellońska 4

Dni i godziny otwarcia Urzędu

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 - 15:15

Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków

Burmistrz - w każdy poniedziałek w godz. 14:00 – 16:00 

Z-ca Burmistrza - w każdą środę w godz.  14:00 - 16:00

Tel.

91 414-12-95;

91 414-10-35;

91 414-13-98 - Urząd Stanu Cywilnego;

91 414-18-79 - Biuro Rady Miejskiej;

91 414-14-85 - Klub AA.

Fax

91 414-11-17

e-mail

info@chojna.pl

Adres strony internetowej

www.chojna.pl

NIP Urzędu

858-00-11-785

REGON Urzędu

000529700

NIP Gminy

858-17-26-144

REGON GMINY

811684574

 

 

SPIS TELEFONÓW WEWNĘTRZNYCH W BUDYNKACH URZĘDU MIEJSKIEGO W CHOJNIE

Nr pokoju
Nazwa wydziału, referatu
Imię i nazwisko pracownika
Nr telefonu
PARTER
1  Wydział Organizacyjny

Łukasz Malaga

Andrzej Będzak

66
 
2

Wydział Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów
i Ochrony Środowiska

Anna Witek
32
 
3
 

Wydział Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska 

Magdalena Andrzejewska
 
64
4
Wydział Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej
Małgorzata Lewczuk
Leokadia Pohorecka
60
5

Wydział Nieruchomości, Rolnictwa i Działności Gospodarczej

Barbara Pawełczak
59
6
Wydział Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej
Małgorzata Juzyszyn
31
7
Wydział Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej
Krystyna Mróz
Paweł Zatorski
63
8
Wydział Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej
Aneta Brzezińska
Maria Dłużak
61
9
Wydział Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów
i Ochrony Środowiska
Agata Kalita 
Anna Andreatto
69
 
10

Wydział Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów
i Ochrony Środowiska

Jolanta Wiśniewska
 Jan Berbeś 
Paulina Andreatto - Król
57
I PIĘTRO
11
Burmistrz
 
Adam Fedorowicz
 
 
12
Wydział Organizacyjny SEKRETARIAT
Jadwiga Kostańska
30
13
Z-ca Burmistrza
 
Wojciech Długoborski
 
50
14
Sekretarz Gminy
 
Ewa De La Torre
 
33
 
15

Wydział Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej

Danuta Walusz
Małgorzata Muraszka
48
16
Wydział Organizacyjny
Krystyna Mieszczańska
Monika Adamczyk
54
 
17

Wydział Gospodarki Komunalnej     i Mieszkaniowej

Jan Będzak
36
 
18

Wydział Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej

 

Dariusz Skrycki
 
 
 
51
 
 
 
II PIĘTRO
20
    49
21
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego, Obrona Cywilna 
 Jerzy Ostrowski 
53
22
Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetowej
Maria Dżanojan
Teresa Ubych
47
23
Skarbnik Gminy
Agnieszka Górska
55
24
Referat Planowania
i Sprawozdawczości
Budżetowej 
Agnieszka Jaz
34
 
25

Główny Księgowy Urzędu Referat Finansowo Księgowy

Justyna Wiluszyńska
Halina Kuczyńska
43
26
Referat Finansowo-Księgowy
Marta Marczewska
Justyna Makulska
56
27
Referat Podatów Lokalnych
Danuta Wala
Dorota Tracz
42
28
Referat Podatków Lokalnych
 
Lidia Juzyszyn
Teresa Łotocka
 
70
 
ul. Jagiellońska 2
 
Urząd Stanu Cywilnego
Elżbieta Ćwirko
38
6
Referat Spraw Obywatelskich
Jolanta Moczek
Maria Marchewka
71
 
12

Biuro Obsługi Rady
i Burmistrza

Ewa Wojciechowska
Teresa Będzak
58
 
Wykaz skrzynek E-Mail:
Nazwa skrzynki
Osoba odpowiedzialna
Funkcja
Adam Fedorowicz

Burmistrz Gminy Chojna

Wojciech Długoborski

Zastępca Burmistrza 

Ewa De La Torre

Sekretarz Gminy

 
 
Ogólny
Sekretariat
 
 
Agnieszka Górska
Skarbnik Gminy
Maria Dżanojan
Kierownik Referatu Planowania i Sprawozdawczości Budżetowej

Magdalena Andrzejewska

Wydz. BPI
Zamówienia Publiczne
 
 
Małgorzata Juzyszyn
Naczelnik Wydz. ZBN
 
 
Jan Będzak
Naczelnik Wydz. BGK
 
 
Anna Witek
Naczelnik Wydz. BPI
 
 
Elżbieta Ćwirko
Urząd Stanu Cywilnego
 
 
Jolanta Moczek
Referat Spraw Obywatelskich
Dowody Osobiste
 
 
Maria Marchewka
Referat Spraw Obywatelskich
Ewidencja Ludności
 
 
Ewa Wojciechowska
Biuro Rady Miejskiej
 
 
Łukasz Malaga
Informatyk
 
 
Agnieszka Horwat-Makowska
Opieka Społeczna
 
 
Barbara Andrzejczyk
Dyrektor Centrum Kultury
 
 
Wacław Gołąb
Dyrektor ASiIS
 
 

Małgorzata Korzeniec

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Szustakiewicz 03-03-2008 15:40
Wytworzenie dokumentu: 03-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Malaga 25-04-2016 12:38